Transformimi i formës juridike

Kur të krijojmë një firmë, duhet të zgjedhim me kujdes formën juridike që i përshtatet më mirë projekteve tona. Megjithatë, kjo formë juridike nuk është definitive dhe mund të ndryshohet më pas për t'iu përshtatur kushteve të reja. Arsyet të cilat dërgojnë në një ndryshim të formës juridike mund të jenë të ndryshme. Për shembull, transformimi i një biznesi individual në Sàrl apo SA sjellë këto avantazhe : - kufizim i përgjegjësisë financiare - krijim të mundësive për investitorë të rinj (partnerë).Zgjedh njëren nga pakot tona

Biznes individual -> SA

prej 2490 CHF

Kliko

Trego më shumë

Biznes individual -> Sàrl

prej 1890 CHF

Kliko

Trego më shumë

Sàrl -> SA

çmimi sipas dosjes

Kliko

Trego më shumë