Shërbimet e auditimitZgjedh njëren nga pakot tona

Vërtetim për kontribut të thjeshtë

prej 500 CHF

Kliko

Trego më shumë

Raport mbi shpërndarjen e parakohshme të pasurive

prej 900 CHF (pa TVA)

Kliko

Trego më shumë

Kontrollë e kufizuar

prej 3 000 CHF

Kliko

Trego më shumë

Dans quels cas devriez-vous effectuer un contrôle restreint ? Lien article:xxxxxxxxx

Vërtetim për rikuperim të mallrave BI -> SA/SàRL

prej 900 CHF

Kliko

Trego më shumë

Article

Raport i transformimit SARL -> SA

prej 1200 CHF

Kliko

Trego më shumë

Article risque fiscal

Certifikata për rritjen e zakonshme të kapitalit

900 CHF

Kliko

Trego më shumë

Lien vers article

Certifikata për rritjen e autorizuar të kapitalit

prej 900 CHF

Kliko

Trego më shumë

article faq

Certifikata për rritjen e kushtëzuar të kapitalit

1200

Kliko

Trego më shumë

article