Shërbimet e auditimit

Auditimi i jashtëm, i njohur gjithashtu si auditim i pavarur, është një analizë e deklarimeve financiare të ndërmarrjes, në mënyrë që të identifikohen mangësitë eventuale apo mospërputhjet në informacione. Auditimi i jashtëm ka shumë avantazhe, dhe për këte arsye duhet të bëhet një praktikë e zakonshme në ndërmarrjet e vogla, të mesme dhe të mëdha.


Ka dy lloje të auditimit të jashtëm :
1. Kontrollë e kufizuar (Contrôle restreint)
2. Kontrollë e përgjithshme (Contrôle ordinaire)Zgjedh njëren nga pakot tona

Raport mbi shpërndarjen e parakohshme të pasurive

prej 1200 CHF (pa TVA)

Kliko

Trego më shumë

Vërtetim për rikuperim të mallrave BI -> SA/SàRL

prej 900 CHF

Kliko

Trego më shumë

Article

Raport i transformimit SARL -> SA

prej 1200 CHF

Kliko

Trego më shumë

Article risque fiscal

Certifikata për rritjen e zakonshme të kapitalit

900 CHF

Kliko

Trego më shumë

Lien vers article

Certifikata për rritjen e autorizuar të kapitalit

prej 900 CHF

Kliko

Trego më shumë

article faq

Certifikata për rritjen e kushtëzuar të kapitalit

1200

Kliko

Trego më shumë

article