Mbajtja e librave
të kontabilitetit

- Përfitoni nga ekspertët tanë financiarë për një kontabilitet të qëndrueshëm. - Kouleta SA kujdeset për të gjitha punët tuaja të kontabilitetit dhe përgatit deklarimin e tatimeve në fund të vitit.Zgjedh njëren nga pakot tona

Starter

165 CHF/muaj (pa TVA)

 • check_circleDeri në 250 shkrime kontabël
 • check_circle2 orë brenda vitit konsultime profesionale
 • check_circlePërgatitja e pasqyrave financiare vjetore dhe deklarimi i tatimeve
 • check_circleTransmetimi i masës së rrogave vjetore

Kliko

Biznes

CHF 265/muaj (pa TVA)

 • check_circleDeri në 500 transaksione kontabiliteti
 • check_circle4 orë brenda vitit konsultime profesionale
 • check_circleTransmetimi i masës së rrogave vjetore
 • check_circlePërgatitja e pasqyrave financiare vjetore dhe deklarimi i tatimeve

Kliko

Premium

450 CHF/muaj (pa TVA)

 • check_circleDeri në 800 transaksione kontabiliteti
 • check_circle6 orë brenda vitit konsultime profesionale
 • check_circlePërgatitja e pasqyrave financiare vjetore dhe deklarimi i tatimeve
 • check_circleTransmetimi i masës së rrogave vjetore

Kliko

Menaxhmi i punëtorëve - 30 CHF/muaj për punëtorë

Ky shërbim përfshinë:
- përgatitjen e kontratës së punës duke u bazuar në normat kantonale dhe sektorëve
- përgatitjen e fletëpagesave
- përgatitjen e certifikatave të rrogës
Çmimi i përgatitjes dhe deklarimit të TVA varet nga metoda e zgjedhur:

- metoda TDFN (e thjeshtuar) - 40 CHF/muaj
- metoda efektive - 70 CHF/muaj