Shërbimet tatimore për persona fizik

Ne u propozojmë klientëve tanë zgjidhje të adaptuara për të optimizuar deklarimet tatimore për persona që u nënshtrohen tatimit në burim apo deklarimeve fiskale, duke verifikuar deduktime të ndryshme.Zgjedh njëren nga pakot tona

Deklarata tatimore

69 CHF

Kliko

Trego më shumë

Në mënyrë që dosja e juaj të jetë sa më e kompletuar, gjeni listen me informatat që duhet ofrohen :

Korrigjimi i tatimit në burim

99 CHF

Kliko

Trego më shumë

Në mënyrë që dosja e juaj të jetë sa më e kompletuar, gjeni listen me informatat që duhet ofrohen :